บริการรับแจ้งเรื่อง สำหรับประชาชนผ่านระบบ Internet เทสบาลทดสอบ
 บริการรับแจ้งเรื่อง สำหรับประชาชนผ่านระบบ Internet
ข้อมูลผู้แจ้ง ( เพื่อประโยชน์ของผู้แจ้ง และความสะดวกในการติดตามเรื่อง โปรดระบุ หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขติดต่อ )
ชื่อผู้ติดต่อ/ผู้ติดต่อ :*    นามสกุล :
หมายเลขบัตรประชาชน : E-mail :
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ :
ที่อยู่ / สถานที่ติดต่อ :
เรื่องที่แจ้ง
บริการรับแจ้งเรื่อง : *
ประเภท *
Service Code :

( เพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่อง ผู้แจ้งต้องจำ รหัส Service Code เพื่อใช้ในการติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่แจ้งผ่านระบบ Internet )

* กรอกข้อมูล Service Code ที่ได้รับ :
บริการระบบโดย : บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่น จำกัด
ชั้น 10 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร : 66(0) 2100-3473 แฟกซ์ : 66(0) 2100-3501
สนใจติดต่อ :www.thaiclouderp.com
Site Reference
 
Loading