ประชาชนติดตามเรื่องที่แจ้งผ่านระบบ Internet
ประชาชนติดตามเรื่องที่แจ้งผ่านระบบ Internet
* กรอกข้อมูล Service Code ที่ได้รับ :  
ให้ผู้แจ้งกรอก Service Code ที่ได้รับจากระบบแจ้งเรื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่แจ้ง

รายการเรื่องที่แจ้งทั้งหมด

Ticket No. เรื่อง วันที่แจ้ง ชื่อ ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ สถานะการรับเรื่อง
บริการระบบโดย : บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่น จำกัด
ชั้น 10 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร : 66(0) 2100-3473 แฟกซ์ : 66(0) 2100-3501
สนใจติดต่อ :www.thaiclouderp.com
Site Reference
 
Loading